• Talking Trinity 2 - Special days

  Talking Trinity 2 - Special days

  Talking Trinity 2 - Special days gồm các hình ảnh và câu hỏi mô tả hình ảnh. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đúng ngữ pháp và đúng từ vựng.

   1 p cdsphue 13/09/2019 34 2

 • Talking Trinity 2 - Future technology

  Talking Trinity 2 - Future technology

  Talking Trinity 2 - Future technology gồm các hình ảnh và câu hỏi mô tả hình ảnh. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đúng ngữ pháp và đúng từ vựng.

   1 p cdsphue 13/09/2019 23 0

 • Talking Trinity 2 - My favorite sporting event

  Talking Trinity 2 - My favorite sporting event

  Talking Trinity 2 - My favorite sporting event gồm các hình ảnh và câu hỏi mô tả hình ảnh. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đúng ngữ pháp và đúng từ vựng.

   1 p cdsphue 13/09/2019 35 2

 • Talking Trinity 2 - My favorite TV program

  Talking Trinity 2 - My favorite TV program

  Talking Trinity 2 - My favorite TV program gồm các hình ảnh và câu hỏi mô tả hình ảnh. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đúng ngữ pháp và đúng từ vựng.

   1 p cdsphue 13/09/2019 31 0

 • Talking Trinity 2 - Special festivals

  Talking Trinity 2 - Special festivals

  Talking Trinity 2 - Special festivals gồm các hình ảnh và câu hỏi mô tả hình ảnh. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đúng ngữ pháp và đúng từ vựng.

   1 p cdsphue 13/09/2019 29 0

 • Talking Trinity 2 - Cover to cover

  Talking Trinity 2 - Cover to cover

  Talking Trinity 2 - Cover to cover gồm các hình ảnh và câu hỏi mô tả hình ảnh. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đúng ngữ pháp và đúng từ vựng.

   1 p cdsphue 13/09/2019 33 1

 • Talking Trinity 2 - Dream cars

  Talking Trinity 2 - Dream cars

  Talking Trinity 2 - Dream cars gồm các hình ảnh và câu hỏi mô tả hình ảnh. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đúng ngữ pháp và đúng từ vựng.

   1 p cdsphue 13/09/2019 21 0

 • Talking Trinity 2 - Friends

  Talking Trinity 2 - Friends

  Talking Trinity 2 - Friends gồm các hình ảnh và câu hỏi mô tả hình ảnh. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đúng ngữ pháp và đúng từ vựng.

   1 p cdsphue 13/09/2019 23 0

 • Audio track Talking trinity 2 - Special days

  Audio track Talking trinity 2 - Special days

  Audio track Talking trinity 2 nằm trong bộ sách Talking trinity sẽ mang đến bài nghe về chủ đề "Special days". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 34 0

 • Audio track Talking trinity 2 - Future technology

  Audio track Talking trinity 2 - Future technology

  Audio track Talking trinity 2 nằm trong bộ sách Talking trinity sẽ mang đến bài nghe về chủ đề "Future technology". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 36 0

 • Audio track Talking trinity 2 - My favorite sporting event

  Audio track Talking trinity 2 - My favorite sporting event

  Nhằm giúp các em học sinh có thể phát triển khả năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả bộ sách Talking trinity đã đang biên soạn các bài nghe theo từng chủ đề xoay quanh đời sống hằng ngày. Sau đây là Audio track về chủ đề "My favorite sporting event". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 21 0

 • Audio track Talking trinity 2 - My favorite TV program

  Audio track Talking trinity 2 - My favorite TV program

  Nhằm giúp các em học sinh có thể phát triển khả năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả bộ sách Talking trinity đã đang biên soạn các bài nghe theo từng chủ đề xoay quanh đời sống hằng ngày. Sau đây là Audio track về chủ đề "My favorite TV program". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số