• Cơ sở dữ liệu trắc lượng thư mục

  Cơ sở dữ liệu trắc lượng thư mục

  Trắc lượng thư mục có ý nghĩa đánh giá công trình nghiên cứu khoa học đối với người nghiên cứu, đồng thời, thể hiện năng lực của tổ chức nghiên cứu khoa học và tổ chức quản lý khoa học. Để triển khai hoạt động này, cần có cơ sở dữ liệu, cho phép cung cấp thông tin để thực hiện đo lường/đánh giá. Bài viết phân tích và đề xuất,...

   6 p cdsphue 15/07/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 - Tổ chức chuyến công tác. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Phân loại chuyến công tác, xây dựng kế hoạch chuyến công tác, những công việc trong chuyến công tác, các công việc văn phòng cần làm sau chuyến công tác.

   11 p cdsphue 15/07/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 - Tổ chức tiếp khách. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Khái niệm, vai trò và nguyên tắc của việc tiếp khách; phân loại khách; các phương thức giao tiếp trong tiếp khách; tổ chức tiếp khách. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p cdsphue 15/07/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 - Tổng quan về quản trị văn phòng. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các nội dung cơ bản như: Khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của văn phòng; khái niệm, vai trò và nội dung của quản trị văn phòng; các chức danh văn phòng.

   22 p cdsphue 15/07/2018 8 0

 • Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 - Tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Những vẫn đề chung về cuộc họp, hội nghị, hội thảo; tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cdsphue 15/07/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Chương 5 - Tổ chức quản lý, giải quyết văn bản và lưu trữ tài liệu. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản, tổ chức lưu trữ tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p cdsphue 15/07/2018 27 0

 • Một số hạn chế trong nhận thức của trẻ tự kỷ từ 4 đến 6 tuổi

  Một số hạn chế trong nhận thức của trẻ tự kỷ từ 4 đến 6 tuổi

  Với việc ý thức rõ tầm quan trọng của nhận thức đối với đời sống con người, đồng thời để hiểu rõ hơn về khả năng nhận thức của trẻ tự kỷ, bài viết này tiến hành nghiên cứu trên 104 trẻ tự kỷ từ 4 đến 6 tuổi nhằm phát hiện ra những hạn chế trong nhận thức của trẻ.

   13 p cdsphue 15/07/2018 5 0

 • Ebook Lời giải môn Hóa - Huỳnh Văn Út

  Ebook Lời giải môn Hóa - Huỳnh Văn Út

  Cuốn sách "Lời giải môn Hóa" đã tuyển chọn các đề thi học sinh giỏi Hóa 9 đề thi vào lớp 10 chuyên, năng khiếu của TP. HCM và các tỉnh khác từ năm 1996 đến năm 2006. Sách có cấu trúc gồm 3 phần, mời các bạn cùng tham khảo.

   88 p cdsphue 30/06/2018 7 1

 • Ebook Trắc nghiệm khách quan môn Hóa học

  Ebook Trắc nghiệm khách quan môn Hóa học

  Cuốn sách được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên trường ĐHSP ngành hóa, giáo viên và học sinh THPT về đổi mới phương pháp kiểm tra - đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học hóa học. Cuốn sách được biên soạn theo chương trình và sách giáo khoa mới.

   186 p cdsphue 30/06/2018 8 1

 • Ebook Kiểm tra định kỳ Toán 7: Phần 1

  Ebook Kiểm tra định kỳ Toán 7: Phần 1

  Cuốn sách "Kiểm tra định kỳ Toán 7" được biên soạn dùng cho các bạn học sinh lớp 7 có thêm tài liệu học tập, củng cố và nâng cao kiến thức bộ môn Toán, sách cũng dùng làm tài liệu cho các bậc phụ huynh và giáo viên ra đề kiểm tra để kiểm tra kiến thức của con em mình. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   89 p cdsphue 30/06/2018 16 1

 • Ebook Kiểm tra định kỳ Toán 7: Phần 2

  Ebook Kiểm tra định kỳ Toán 7: Phần 2

  Cuốn sách "Kiểm tra định kỳ Toán 7" có cấu trúc gồm 2 phần gồm một số đề kiểm tra một tiết, đề kiểm tra học kỳ I và học kỳ II, phần bài giải và đáp án chi tiết các đề thi. Cuốn sách giúp kiểm tra kiến thức của học sinh qua từng chương, từng học kỳ và đặc biệt giúp các em củng cố, nâng cao kỹ năng giải toán. Mời các bạn tham khảo...

   89 p cdsphue 30/06/2018 9 1

 • Ebook Thiết kế bài giảng Mỹ thuật 6: Phần 1 - NXB Đại học Sư phạm

  Ebook Thiết kế bài giảng Mỹ thuật 6: Phần 1 - NXB Đại học Sư phạm

  Phần 1 ebook gồm các nội dung bài học: Chép họa tiết trang trí dân tộc, sơ lược Mỹ thuật VN thời cổ đại, sơ lược luật xa gần, cách vẽ theo mẫu, cách vẽ tranh đề tài,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   52 p cdsphue 30/06/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số