• Chức năng của Mainboard

  Chức năng của Mainboard

  Mainboard của máy tính có các chức năng sau đây : Là bản mạch chính liên kết tất cả các linh kiện và thiết bị ngoại vi thành một bộ máy vi tính thống nhất . Điều khiển tốc độ và đường đi của luồng dữ liệu giữa các thiết bị trên . Điều khiển điện áp cung cấp cho các linh kiện gắn chết hoặc cắm rời trên Mainboard

   33 p cdsphue 17/01/2012 32 1

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

  Phân tích tài chính là môn học được thiết kế dành riêng cho chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright .Môn học được thiết kế trên cơ sở kết hợp các môn học : Tài chính công ty , quản trị tài chính , thị trường tài chính và tài chính quốc tế

   17 p cdsphue 17/01/2012 25 1

 • Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

  Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

  4.1.1. Khái niệm Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gồm các quá trình: dự trữ - sản xuất - tiêu thụ. Trong quá trình đó doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí nhất định gồm nhiều yếu tố chi phí khác nhau, nhưng không ngoài chi phí lao động sống và lao động vật hoá bằng tiền mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình hoạt động kinh doanh trong một...

   46 p cdsphue 17/01/2012 25 1

 • Chương 3: Tài sản lưu động và vốn lưu động trong doanh nghiệp

  Chương 3: Tài sản lưu động và vốn lưu động trong doanh nghiệp

  3.1.1. Khái niệm, đặc điểm của tài sản lưu động trong doanh nghiệp a. Khái niệm: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, bộ phận chủ yếu của đối tượng lao động cấu thành nên thực thể của sản phẩm và một bộ phận khác sẽ hao phí mất đi cùng với quá trình kinh doanh. Do các đối tượng lao động trực tiếp tham gia cấu tạo nên thực thể sản phẩm...

   21 p cdsphue 17/01/2012 23 1

 • Chương 2: Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp

  Chương 2: Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp

  2.1.1 Khái niệm, đặc điểm của tài sản cố định trong doanh nghiệp a. Khái niệm: Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, gồm cả những tài sản cố định có hình thái vật chất (nhà cửa, máy móc thiết bị, vật kiến trúc...) và những tài sản...

   25 p cdsphue 17/01/2012 24 1

 • Chương 1: Bản chât và chức năng của tài chính doanh nghiệp

  Chương 1: Bản chât và chức năng của tài chính doanh nghiệp

  1.1. HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1.1 Tài chính Nhà nước: - Ngân sách Nhà nước (ngân sách trung ương và địa phương) - Tín dụng Nhà nước (Nhà nước là người đi vay) 1.1.2. Tài chính doanh nghiệp: - Tài chính của các đơn vị, các tổ chức hoạt động kinh doanh và cung ứng dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế. Tài chính doanh nghiệp...

   11 p cdsphue 17/01/2012 37 2

 • ChươngII: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA DOANH

  ChươngII: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA DOANH

  Chỉ tiêu biểu thị khối lượng sản xuất. Để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất về mặt khối lượng, người ta sử dụng chỉ tiêu giá trị sản xuất. Khái niệm:Giá trị sản xuất là chỉ tiêu biểu thị toàn bộ giá trị của sản phẩm do hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tạo ra trong thời gian nhất định (Gs). Bao gồm 5 yếu tố: -...

   15 p cdsphue 17/01/2012 37 1

 • Chương 10: Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán

  Chương 10: Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán

  Thị trường ngọai hối nơi đồng tiền của một nước được trao đổi với đồng tiền một nước khác. Tỷ giá hối đóai: mức giá mà một đồng tiền được trao đổi để lấy một đồng tiền khác.Tỷ giá hối đoái có thể được biểu hiện ố ể ể theo 2 cách: Giá đồng tiền nước A tính bằng đồng tiền nước B. Giá đồng tiền nước B...

   16 p cdsphue 17/01/2012 34 1

 • Chương 5: Tiền tệ và hoạt động ngân hàng

  Chương 5: Tiền tệ và hoạt động ngân hàng

  Tại sao xã hội cần tiền? Tại sao chính phủ muốn tác động đến lượng cung tiền? Thị trường tài chính và nền kinh tế tương tác thế nào? Mối quan hệ giữa tiền và lãi suất?

   12 p cdsphue 17/01/2012 34 1

 • Chương 4: Tổng cầu, chính sách tài khóa và ngoại thương

  Chương 4: Tổng cầu, chính sách tài khóa và ngoại thương

  Các quyết định của chính phủ về chi tiêu và thuế Các hành động của chính phủ nhằm giữ sản lượng gần mức sản lượng toàn dụng nhân công Chi chính phủ lớn hơn thu Phần nợ còn tồn đọng của chính phủ

   15 p cdsphue 17/01/2012 46 1

 • Chuyên đề Quản trị ngân hàng

  Chuyên đề Quản trị ngân hàng

  Tài liệu tham khảo Chuyên đề Quản trị thương mại_ Tổng quan về ngân hàng thương mại và quản trị ngân hàng thương mại dành cho các bạn sinh viên đang theo học tài chính ngân hàng.

   28 p cdsphue 17/01/2012 42 1

 • Chương 4: Nghiệp vụ tín dụng cho doanh nghiệp

  Chương 4: Nghiệp vụ tín dụng cho doanh nghiệp

  Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng 1. Khái niệm về tín dụng 2. Vai trò của tín dụng 3. Chức năng của tín dụng 4. Nguyên tắc tín dụng 5. Lãi suất tín dụng 6. Các loại tín dụng ngân hàng 7. Quy trình tín dụng 8. Bảo đảm tín dụng 9/10/2006 Nguyễn Thị Thùy Linh 2 Khái niệm về tín dụng Là quan hệ chuyển giao quyền sử dụng vốn lẫn nhau...

   125 p cdsphue 17/01/2012 46 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số