• Biến đổi văn hóa của các cộng đồng tộc người thiểu số ở Đông Nam Bộ

  Biến đổi văn hóa của các cộng đồng tộc người thiểu số ở Đông Nam Bộ

  Bài viết đề cập đến văn hóa của cộng đồng người Stiêng ở xã Đak-Ơr, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, người Chơ Ro ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, người Chăm ở xã Suối Dây, tỉnh Tây Ninh và người Hoa ở Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với các khía cạnh: Phương thức sinh sống, tập quán cư trú, phong tục tập quán...

   10 p cdsphue 13/01/2018 8 0

 • Lễ hội cúng biển ở Trà Vinh (nghiên cứu trường hợp cúng biển Mỹ Long (thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang) và cúng biển động cao (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải)

  Lễ hội cúng biển ở Trà Vinh (nghiên cứu trường hợp cúng biển Mỹ Long (thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang) và cúng biển động cao (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải)

  Bài viết giới thiệu nguồn gốc, diễn trình lễ hội Cúng Biển của ngư dân ven biển ở Trà Vinh (Nghiên cứu trường hợp cúng biển Mỹ Long (Thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang) và cúng biển Động Cao (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p cdsphue 13/01/2018 6 0

 • Tìm hiểu lịch sử nghề khắc - in sách Hán - Nôm của Việt Nam thời phong kiến

  Tìm hiểu lịch sử nghề khắc - in sách Hán - Nôm của Việt Nam thời phong kiến

  Muốn nghiên cứu lịch sử nghề khắc in chỉ có cách thông qua các tàng bản thời Phong kiến trong các bộ sách Hán Nôm đã in và hiện còn đến ngày nay. Tìm hiểu nghề khắc – in sách Hán Nôm của nước ta thời phong kiến phần nào khái quát quá trình hình thành và phát triển của lịch sử nghề in và những bộ ván in đồ sộ của Việt Nam hiện đang bảo quản...

   9 p cdsphue 13/01/2018 6 0

 • Biểu tượng hoa cau trong lễ cưới của người Khmer Nam bộ

  Biểu tượng hoa cau trong lễ cưới của người Khmer Nam bộ

  Trong phạm vi bài viết này, trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn, tác giả bước đầu tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của biểu tượng “hoa cau” trong lễ cưới của người Khmer. Qua đây, một mặt nhằm khẳng định giá trị văn học của biểu tượng “hoa cau” được thể hiện qua một số bài dân ca trong đám cưới, mặt khác góp phần khẳng định thêm...

   7 p cdsphue 13/01/2018 7 0

 • Về chợ nổi Ngã Bảy – Phụng Hiệp xưa và nay

  Về chợ nổi Ngã Bảy – Phụng Hiệp xưa và nay

  ừ cái nhìn so sánh, bài viết đi tìm những giá trị của chợ Phụng Hiệp xưa, đồng thời bước đầu nhận diện những ưu thế cũng như hạn chế của việc di dời chợ nổi Ngã Bảy trong cuộc sống hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p cdsphue 13/01/2018 5 0

 • Bước đầu tìm hiểu tục cúng việc lề của người Việt ở Tây Nam Bộ

  Bước đầu tìm hiểu tục cúng việc lề của người Việt ở Tây Nam Bộ

  Bài viết giới thiệu về tục cúng việc lề của người Việt ở Tây Nam Bộ, một dạng của thờ cúng tổ tiên đã được những lưu dân từ miền Bắc, Trung mang vào miền Nam trong quá trình khai hoang mở cõi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p cdsphue 13/01/2018 7 0

 • “Sôt” và nghi thức “Chong đai” trong đời sống người Khmer Nam bộ

  “Sôt” và nghi thức “Chong đai” trong đời sống người Khmer Nam bộ

  Hình ảnh “sôt” không chỉ xuất hiện trong tục “chong-đai” mà còn phổ biến ở các sinh hoạt thường ngày và các lễ tục khác - được xem là biểu tượng cho sự may mắn, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Bài viết trình bày các biểu hiện cũng như ý nghĩa của “sôt” và tục “chong đai” trong đời sống của người Khmer Nam Bộ.

   6 p cdsphue 13/01/2018 8 0

 • Vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc

  Vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc

  Bài viết này, nhằm giới thiệu những dạng thức tín ngưỡng liên quan đến hoạt động trên biển của ngư dân Phú Quốc đồng thời cũng nêu lên vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc.

   8 p cdsphue 13/01/2018 8 0

 • Tiêu dùng văn hóa – một lĩnh vực cần nghiên cứu trong vấn đề quản lý văn hoá Việt Nam hiện nay

  Tiêu dùng văn hóa – một lĩnh vực cần nghiên cứu trong vấn đề quản lý văn hoá Việt Nam hiện nay

  Bài viết của Tiến sỹ Nguyễn Tiến Mạnh giới thiệu những vấn đề cơ bản của tiêu dùng văn hoá đặt trong mối quan hệ với những vấn đề cơ bản của kinh tế văn hoá, vấn đề phát triển, các xu hướng chính của tiêu dùng văn hoá hiện nay. Từ đó đề xuất những nhiệm vụ tất yếu có tính xuyên suốt trong hoạt động nghiên cứu tiêu dùng văn hoá...

   12 p cdsphue 13/01/2018 9 0

 • Mấy gợi nghĩ về thị trường cổ vật nước ta

  Mấy gợi nghĩ về thị trường cổ vật nước ta

  Nội dung bài viết Mấy gợi nghĩ về thị trường cổ vật nước ta trình bày về thực trạng thị trường cổ vật nước ta, những định hướng và giải pháp chính nhằm mở ra và phát triển thị trường cổ vật chính thức, hợp pháp trong những năm tới.

   9 p cdsphue 13/01/2018 4 0

 • Từ xưng hô và văn hóa giao tiếp

  Từ xưng hô và văn hóa giao tiếp

  Nội dung bài viết bàn về từ ngữ xưng hô theo chuẩn mực của giao tiếp lịch sự trong 5 môi trường giao tiếp khác nhau: trong nhà trường; trong nhà chùa; trong gia đình; trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong công sở, cơ quan tiếp dân, bệnh viện.

   8 p cdsphue 13/01/2018 10 0

 • Cao nguyên đá Đồng Văn - công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam và vấn đề bảo tồn di sản địa chất

  Cao nguyên đá Đồng Văn - công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam và vấn đề bảo tồn di sản địa chất

  Nội dung bài viết giới thiệu về cao nguyên đá Đồng Văn, các di sản địa chất trên cao nguyên đá Đồng Văn, sự đa dạng sinh học và đa dạng lịch sử văn hóa xã hội của cao nguyên đá Đồng Văn, lễ đón nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu và vấn đề bảo tồn di sản địa chất ở cao nguyên đá Đồng Văn.

   10 p cdsphue 13/01/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số