• Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 1 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 1 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 1: Mệnh đề" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm mệnh đề, các phép toán, biểu thức logic, tương đương logic, các luật logic, logic vị từ và lượng từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p cdsphue 22/04/2018 3 0

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 2: Phép đếm" cung cấp cho người học các kiến thức về lý thuyết tập hợp và ánh xạ bao gồm: Định nghĩa tập hợp, các phép toán tập hợp, khái niệm ánh xạ, phân loại ánh xạ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p cdsphue 22/04/2018 2 0

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 3 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 3 - Võ Tấn Dũng

  Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 3: Đại số Bool" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại số Bool, hàm Bool, mạch logic, bản đồ Karnaugh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p cdsphue 22/04/2018 3 0

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 6 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 6 - Võ Tấn Dũng

  Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 6: Cây và cây khung đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Cây và các tính chất cơ bản, cây khung đồ thị, định nghĩa cây khung đồ thị, thuật toán Prim, thuật toán Kruskal,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p cdsphue 22/04/2018 4 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 1 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 1 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 1: Giới thiệu về môn học" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại thống kê, các phương pháp nghiên cứu thống kê, khái quát quá trình nghiên cứu trong thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p cdsphue 22/04/2018 4 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 2 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 2 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 2: Thu thập dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thu thập dữ liệu, chọn mẫu và lý do phải chọn mẫu, chọn mẫu ngẫu nhiên, lựa chọn bằng số ngẫu nhiên, mẫu trong nghiên cứu thử nghiệm.

   48 p cdsphue 22/04/2018 3 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 3 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 3 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 3: Các hình thức tổ chức và trình bày dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập bảng tần số và tần suất, tóm tắt bằng các bảng nhiều chiều, tóm tắt dữ liệu định tính bằng các chỉ số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p cdsphue 22/04/2018 4 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 9 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 9 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 9: Phân tích phương sai" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về phân tích phương sai, phân tích phương sai một yếu tố, phân tích ANOVA. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p cdsphue 22/04/2018 2 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 4 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 4 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 4: Các đại lượng thống kê mô tả" cung cấp cho người học các kiến thức: Các số đo hướng tâm phổ biến, nhóm số đo phân bố, nhóm số đo độ phân tán, phân biệt tham số tổng thể và tham số mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p cdsphue 22/04/2018 4 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 6 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 6 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 6: Phân phối của tham số mẫu và khoảng tin cậy cho các tham số tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối của trung bình mẫu, phân phối ủa tỷ lệ mẫu, ước lượng điểm, ước lượng khoảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p cdsphue 22/04/2018 4 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 8 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 8 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 8: Kiểm định giả thiết về tham số thống kê hai tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định giả thiết về phương sai tổng thể, KĐGT về sự khác biệt giữa hai trung bình, KĐGT về tỷ lệ hai tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p cdsphue 22/04/2018 4 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 7 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 7 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 7: Kiểm định giả thiết về tham số tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm giả thiết thống kê, các loại sai lầm và mức ý nghĩa, kiểm định giả thiết về trung bình một tổng thể... Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p cdsphue 22/04/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số