• Bước đầu tìm hiểu triết lý của nghề thư viện thông tin

  Bước đầu tìm hiểu triết lý của nghề thư viện thông tin

  Tìm hiểu và làm rõ khái niệm “triết lý”. Phân tích một số nghiên cứu, quan điểm về triết lý thư viện để tìm ra điểm chung nhất trong triết lý về nghề thư viện-thông tin ở nước ta và trên thế giới trong giai đoạn hiện nay.

   7 p cdsphue 22/07/2019 7 0

 • Truyền thông marketing sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên

  Truyền thông marketing sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên

  Bài viết sẽ đề cập đến thực trạng sử dụng một số phương tiện truyền thông marketing tại Trung tâm để đánh giá được hiệu quả của hoạt động truyền thông marketing tại đây và xây dựng phương hướng phát triển các phương tiện này, đó là: Truyền thông marketing qua Website, truyền thông marketing qua mạng xã hội (Facebook và Youtube), truyền thông...

   6 p cdsphue 22/07/2019 7 0

 • Xu hướng đa dạng hóa niềm tin trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

  Xu hướng đa dạng hóa niềm tin trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết tập trung luận giải vấn đề có tính lí luận, đó là sự phát triển từ đa dạng tôn giáo đến đa dạng niềm tin tôn giáo ở Việt Nam đồng thời chỉ rõ những biểu hiện của sự đa dạng đó trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

   7 p cdsphue 22/07/2019 8 0

 • Khái niệm chủ nghĩa đa văn hóa

  Khái niệm chủ nghĩa đa văn hóa

  Chủ nghĩa đa văn hóa kế thừa tư tưởng tự do và bình đẳng của chủ nghĩa tự do của cá nhân, phát triển thành tự do và bình đẳng của cộng đồng, còn về chủ nghĩa cộng đồng thì chủ nghĩa đa văn hóa kế thừa tư tưởng về quyền được bảo vệ bản sắc văn hóa gốc của mỗi cá nhân. Bài viết trên cơ sở phân tích các định nghĩa khác nhau về...

   6 p cdsphue 22/07/2019 7 0

 • Tiếp biến, một phương thức sáng tạo văn hóa

  Tiếp biến, một phương thức sáng tạo văn hóa

  Tiếp biến văn hóa là sự thay đổi mô thức văn hóa của một hay các nền văn hóa qua quá trình tiếp xúc lâu dài. Sự biến đổi đó có thể hiểu như một phương thức sáng tạo văn hóa. Bài viết tổng hợp các quan điểm cơ bản về vấn đề này trên thế giới và Việt Nam để có cái nhìn tổng thể về phương thức sáng tạo trong tiếp biến văn hóa.

   8 p cdsphue 22/07/2019 6 0

 • Một số biến đổi trong nghi lễ vòng đời của người Êđê ở Buôn Ma Thuột hiện nay

  Một số biến đổi trong nghi lễ vòng đời của người Êđê ở Buôn Ma Thuột hiện nay

  Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, qua quá trình tiếp xúc, giao lưu văn hóa giữa người Êđê và các tộc người khác đã làm cho văn hóa truyền thống của người Êđê biến đổi rất nhiều. Nghi lễ vòng đời của người Êđê ở Buôn Ma Thuột cũng không phải là ngoại lệ, sự biến đổi thể hiện ở nhiều mặt, rõ nét nhất là sự biến đổi về tính...

   7 p cdsphue 22/07/2019 4 0

 • Truyền thống gia đình - yếu tố nền tảng quyết định sự thành công của quá trình xây dựng gia đình văn hóa

  Truyền thống gia đình - yếu tố nền tảng quyết định sự thành công của quá trình xây dựng gia đình văn hóa

  Gia đình là môi trường quan trọng bậc nhất sản sinh, lưu giữ, truyền bá các giá trị truyền thống gia đình, dân tộc. Một xã hội muốn vững mạnh, một dân tộc muốn trường tồn trước hết phải chăm lo xây dựng gia đình lành mạnh. Hiện nay, những thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội cho thấy sự lệch chuẩn của gia đình, sự xuống cấp đạo...

   6 p cdsphue 22/07/2019 7 0

 • Văn hóa Chăm và khả năng thu hút khách du lịch đến tỉnh Ninh Thuận

  Văn hóa Chăm và khả năng thu hút khách du lịch đến tỉnh Ninh Thuận

  Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu về bản sắc văn hóa Chăm, khả năng thu hút du khách và đề xuất các giải pháp khai thác tối đa nét đặc sắc văn hóa Chăm nhằm tạo sức thu hút mạnh mẽ cho điểm đến du lịch Ninh Thuận.

   13 p cdsphue 22/07/2019 8 0

 • Truyền thông về chính sách văn hóa cho công chúng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng

  Truyền thông về chính sách văn hóa cho công chúng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng

  Bài viết này đi sâu nghiên cứu tìm hiểu thực trạng truyền thông chính sách văn hóa qua các chương trình phát thanh và truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng về nội dung, hình thức và các yếu tố khác. Từ đó có những đánh giá, so sánh để đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị ban đầu nhằm nâng cao chất lượng...

   6 p cdsphue 22/07/2019 5 0

 • Thiết kế và tổ chức hoạt động dạy - học lịch sử ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh

  Thiết kế và tổ chức hoạt động dạy - học lịch sử ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh

  Bài viết đề cập đến tầm quan trọng của việc thiết kế và tổ chức hoạt động (HĐ) dạy – học trong môn Lịch sử (LS) ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh (NLHS). Trên cơ sở xác định được các tiêu chí đánh giá cho mỗi HĐ dạy – học và chỉ rõ những nấc thang trong quá trình hình thành, phát triển năng lực HS, tác giả...

   8 p cdsphue 22/07/2019 6 0

 • Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực học sinh trong quá trình dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông với việc sử dụng tư liệu gốc

  Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực học sinh trong quá trình dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông với việc sử dụng tư liệu gốc

  Việc khai thác và sử dụng tư liệu lịch sử gốc trong dạy học nói chung, trong kiểm tra đánh giá nói riêng là một biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả BHLS ở trường phổ thông. Bài viết này sẽ tập trung đề xuất việc sử dụng tư liệu gốc như một công cụ để đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập lịch sử của học sinh ở trường trung học...

   10 p cdsphue 22/07/2019 6 0

 • Đàng ngoài thế kỷ XVII: Người Châu Âu và thái độ của chính quyền Lê - Trịnh

  Đàng ngoài thế kỷ XVII: Người Châu Âu và thái độ của chính quyền Lê - Trịnh

  Thế kỷ XVII, người châu Âu bắt đầu có mặt ở Việt Nam, cả Đàng Trong và Đàng Ngoài. Những hoạt động của người châu Âu đã để lại những dấu ấn nhất định ở Đại Việt, nhất là ở Đàng Ngoài trong thế kỷ XVII. Bài viết này đề cập đến những nhìn nhận của người châu Âu đối với Việt Nam khi họ mới đến, cư trú ở Đàng Ngoài và...

   8 p cdsphue 22/07/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số