• Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Bản chất của ngôn ngữ, chức năng của ngôn ngữ, ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ.

   26 p cdsphue 22/07/2019 5 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 4.1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 4.1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 4.1 Ngữ pháp gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Phương thức ngữ pháp, phạm trù ngữ pháp, quan hệ ngữ pháp, các đơn vị cú pháp,...

   34 p cdsphue 22/07/2019 7 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Nội dung Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ Chương 2 Ngữ âm gồm có: Âm thanh của ngữ âm, cơ sở của ngữ âm, khoa học về ngữ âm, đơn vị ngữ âm, âm tiết Tiếng Việt, hệ thống âm vị Tiếng Việt và biến thể của nó, các đơn vị siêu đoạn tính,...

   29 p cdsphue 22/07/2019 6 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 4.2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 4.2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ Chương 4.2 Từ vựng với các nội dung chính được trình bày như sau: Từ là đơn vị cơ bản của từ vựng, từ vị và các biến thể, cấu tạo từ, đơn vị từ vựng tương đương với từ phân biệt ý, nghĩa và ý nghĩa, kết cấu ý nghĩa của từ, sự biến đổi ý nghĩa của từ ngữ.

   23 p cdsphue 22/07/2019 6 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 3 Hiện tượng biến âm mối quan hệ giữa âm và chữ viết gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Biến âm trong ngữ lưu, biến âm văn hóa, chữ viết, mối quan hệ giữa âm và chữ viết,...

   24 p cdsphue 22/07/2019 8 0

 • Vấn đề phát triển Thư viện tại Việt Nam: Chuẩn hóa là điều khẩn thiết nhất

  Vấn đề phát triển Thư viện tại Việt Nam: Chuẩn hóa là điều khẩn thiết nhất

  Bài viết này thảo luận về những vấn đề liên hệ đến việc chuẩn hoá trong ngành thư viện, việc làm này có thể đóng góp vào sự phát triển chính sách về thông tin quốc gia và sự tạo lập cơ sở hạ tầng về vấn đề thông tin quốc gia.

   6 p cdsphue 22/07/2019 8 0

 • Internet với việc quảng bá hoạt động Thư viện - Thông tin

  Internet với việc quảng bá hoạt động Thư viện - Thông tin

  Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin và truyền thông, các hình thức quảng bá thư viện đã có nhiều thay đổi với những hình thức đa dạng và hiệu quả hơn. Đặc biệt, ngày nay khi Internet trở thành một phần thiết yếu trong đời sống con người thì các thư viện hết sức quan tâm tới việc sử dụng nó như là một công cụ hữu...

   5 p cdsphue 22/07/2019 5 0

 • Thực trạng và giải pháp công tác giảng dạy học tập môn xử lý thông tin ở Việt Nam

  Thực trạng và giải pháp công tác giảng dạy học tập môn xử lý thông tin ở Việt Nam

  Bộ môn xử lý thông tin được coi là một trong những môn chuyên ngành rất quan trọng trong công tác đào tạo ngành Thư viện - Thông tin. Trong thực tiễn công tác Thư viện - thông tin, công tác xử lý thông tin có mặt ở hầu hết các khâu từ bổ sung đến phục vụ người dùng tin và là một trong những công việc ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của cơ...

   6 p cdsphue 22/07/2019 8 0

 • Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing trong Thư viện công cộng

  Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing trong Thư viện công cộng

  Hiện nay, có rất nhiều yếu tố tác động đến hoạt động marketing trong thư viện. Những tác động của yếu tố vi mô và vĩ mô đến hoạt động marketing trong thư viện công cộng: Cơ cấu tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí, người dùng tin, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p cdsphue 22/07/2019 6 0

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của Internet kết nối vạn vật (IoT) trong triển vọng ứng dụng vào hoạt động của các thư viện ở Việt Nam

  Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của Internet kết nối vạn vật (IoT) trong triển vọng ứng dụng vào hoạt động của các thư viện ở Việt Nam

  Điểm lại quá trình định hình và phát triển của các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử, đặc biệt cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0), diễn ra trên thế giới, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của Internet kết nối vạn vật (IoT) trong lĩnh vực thư viện. Thông qua đó, đưa ra một số triển vọng trong việc ứng dụng IoT vào hoạt...

   10 p cdsphue 22/07/2019 5 0

 • Thư viện trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

  Thư viện trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

  Giới thiệu những đặc trưng chủ yếu liên quan trực tiếp đến hoạt động thông tin-thư viện của cách mạng công nghiệp 4.0: Cyber-Physical Systems (CPS), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu Lớn (Big Data). Đối chứng sự phát triển của thư viện qua các cuộc cách mạng công nghiệp, thông qua việc phác hoạ mô hình hoạt động của thư viện và các loại sản phẩm...

   8 p cdsphue 22/07/2019 3 0

 • Hành vi tránh thông tin

  Hành vi tránh thông tin

  Hành vi tránh thông tin là thuật ngữ được sử dụng để chỉ hành vi của cá nhân nhằm cản trở, trì hoãn hoặc giới hạn việc tìm kiếm, tiếp nhận hoặc sử dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định của mình. Bài viết giới thiệu tổng quát về hành vi tránh thông tin và hoạt động nghiên cứu hành vi tránh thông tin trong một số lĩnh vực.

   6 p cdsphue 22/07/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số