• Đẩy mạnh phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế

  Đẩy mạnh phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế

  Bài viết Đẩy mạnh phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế đưa ra một số quan điểm, nguyên tắc trong nhận thức và hành động để có thể thúc đẩy sự phát triển nền văn hóa VN.

   6 p cdsphue 13/01/2018 7 0

 • Thực trạng giữ gìn bản sắc văn hóa thông qua việc sử dụng ngôn ngữ và trang phục của thanh niên dân tộc vùng Tây Nam bộ

  Thực trạng giữ gìn bản sắc văn hóa thông qua việc sử dụng ngôn ngữ và trang phục của thanh niên dân tộc vùng Tây Nam bộ

  Bài viết Thực trạng giữ gìn bản sắc văn hóa thông qua việc sử dụng ngôn ngữ và trang phục của thanh niên dân tộc vùng Tây Nam bộ nghiên cứu thực trạng sử dụng ngôn ngữ và trang phục của thanh niên dân tộc Chăm, Khmer và Hoa đang sinh sống tại vùng Tây Nam bộ.

   13 p cdsphue 13/01/2018 6 0

 • Văn hóa mượn trong đời sống văn hóa người bình dân Tây Nam bộ

  Văn hóa mượn trong đời sống văn hóa người bình dân Tây Nam bộ

  Bài viết Văn hóa mượn trong đời sống văn hóa người bình dân Tây Nam bộ giúp các bạn biết được thế nào là mượn, mượn trở thành nét văn hóa trong đời sống người bình dân, nét đẹp văn hóa của mượn đối với người bình dân Tây Nam bộ.

   5 p cdsphue 13/01/2018 5 0

 • Âm nhạc trong lễ cưới truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng

  Âm nhạc trong lễ cưới truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng

  Bài viết Âm nhạc trong lễ cưới truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống khoa học về thể loại âm nhạc trong lễ cưới truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng nhằm phát hiện ra những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc này.

   11 p cdsphue 13/01/2018 8 0

 • Chợ trong sự phát triển của nông thôn Nam bộ và thành phố Hồ Chí Minh

  Chợ trong sự phát triển của nông thôn Nam bộ và thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết Chợ trong sự phát triển của nông thôn Nam bộ và thành phố Hồ Chí Minh giúp các bạn hiểu rõ hơn về sự đa dạng của chợ ở Nam bộ, các loại hình chợ ở nông thôn Nam bộ, một số chợ lớn ở TP Hồ Chí Minh.

   5 p cdsphue 13/01/2018 7 0

 • Văn hóa dân tộc trong truyền thống và hiện đại

  Văn hóa dân tộc trong truyền thống và hiện đại

  Mời các bạn tham khảo bài viết Văn hóa dân tộc trong truyền thống và hiện đại sau đây để nắm bắt được những kiến thức về quan hệ giữa truyền thống với hiện đại, những tác động tích cực của giá trị văn hóa truyền thống và một số nội dung khác.

   8 p cdsphue 13/01/2018 9 0

 • Những biểu hiện về phẩm chất đặc trưng thanh lịch của người Hà Nội hiện nay - TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

  Những biểu hiện về phẩm chất đặc trưng thanh lịch của người Hà Nội hiện nay - TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

  "Những biểu hiện về phẩm chất đặc trưng thanh lịch của người Hà Nội hiện nay" trình bày những biểu hiện về phẩm chất đặc trưng thanh lịch của người Hà Nội hiện nay thông qua các số liệu định lượng được khảo sát trên địa bàn Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p cdsphue 13/01/2018 5 0

 • Kho tàng di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn - Bảo tồn và phát huy giá trị

  Kho tàng di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn - Bảo tồn và phát huy giá trị

  Bài viết Kho tàng di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn - Bảo tồn và phát huy giá trị của tiến sĩ Phan Thanh Hải đề cập đến 3 nội dung chính: 1-Triều Nguyễn với các di sản văn hóa cung đình; 2- Công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa cung đình tại cố đô Huế; 3-Một số định hướng chiến lược cho công cuộc bảo tồn và phát huy...

   68 p cdsphue 13/01/2018 5 0

 • Tạp chí Văn hóa nghệ thuật: Phương thức ứng xử với ngôn ngữ và văn hóa thời Lý - Trần

  Tạp chí Văn hóa nghệ thuật: Phương thức ứng xử với ngôn ngữ và văn hóa thời Lý - Trần

  Tạp chí Văn hóa nghệ thuật: Phương thức ứng xử với ngôn ngữ và văn hóa thời Lý - Trần trình bày về các nội dung lối hành xử theo “Lệ” – sự chưa hoàn thiện của vương pháp; thói quen “giảng cả âm nghĩa” chữ Hán – sự diệu vợi của ngôn ngữ vay mượn; “Tôm đất, quýt vàng tặng biếu” – mối tệ tư giao hay trạng thái “khoan giản an...

   11 p cdsphue 13/01/2018 6 0

 • Giao tiếp liên văn hóa Việt - Anh dưới góc nhìn nhân học giao tiếp

  Giao tiếp liên văn hóa Việt - Anh dưới góc nhìn nhân học giao tiếp

  Bài viết giới thiệu khía cạnh của liên văn hóa trong giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh. Một số nội dung sơ lược về nhân học giao tiếp và các khái niệm liên quan như cấu trúc hội thoại, hàm ý hội thoại, phép lịch sự... trong sử dụng ngôn ngữ liên văn hóa được bàn bạc, phân tích dưới ánh sáng của nhân học giao tiếp.

   8 p cdsphue 13/01/2018 7 0

 • Giao lưu văn hóa Việt Nam và thế giới

  Giao lưu văn hóa Việt Nam và thế giới

  Giao lưu văn hóa Việt Nam và thế giới trình bày về các nội dung như: Đôi điều nhận thức về sự biến đổi văn hóa, văn hóa Việt Nam - nơi hợp lưu của khu vực và thế giới (những bài học lịch sử), hội nhập Đông - Tây những định hướng phát triển, kết luận. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   16 p cdsphue 13/01/2018 7 0

 • Hôn nhân của người Thái: Từ nhận thức đến hành vi ứng xử

  Hôn nhân của người Thái: Từ nhận thức đến hành vi ứng xử

  Bài viết Hôn nhân của người Thái: Từ nhận thức đến hành vi ứng xử làm rõ một số quan niệm, nhận thức và hành vi ứng xử của người Thái về các vấn đề liên quan đến đời sống hôn nhân. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về điều này.

   8 p cdsphue 13/01/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số