• Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 1: Tổng quan về về quản trị tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của quản trị tài chính, tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, lợi nhuận và giá trị doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p cdsphue 26/09/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu chuyển" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị vốn lưu chuyển, chính sách vốn lưu chuyển, giảm nhu cầu vốn lưu chuyển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p cdsphue 26/09/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 4: Quản trị khoản phải thu và hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu của khoản phải thu, quyết định chính sách bán chịu, quyết định khoản bán chịu, phân tích ảnh hưởng của rủi ro bán chịu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p cdsphue 26/09/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 5: Phân tích dự toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiến trình dự đoán tài chính, dự toán doanh thu, dự toán tài chính bằng phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu, tình huống nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p cdsphue 26/09/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Chương 5 trình bày những nội dung liên quan đến đánh giá nhóm làm việc. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Khái niệm và mục tiêu của đánh giá nhóm làm việc, nội dung cơ bản của đánh giá nhóm làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p cdsphue 26/09/2018 1 0

 • Bài giảng Tin học quản lý SPSS: Chương 4 - ThS. Cao Hoàng Huy

  Bài giảng Tin học quản lý SPSS: Chương 4 - ThS. Cao Hoàng Huy

  Bài giảng Tin học quản lý SPSS: Chương 4 với mục tiêu cung cấp tóm tắt lý thuyết kiểm định mối quan hệ giữa hai biến định tính. Sử dụng spss để kiểm định mối quan hệ giữa hai biến định tính ( kiểm định chi – square). Sử dụng SPSS để kiểm định mối quan hệ giữa hai biến định tính với dữ liệu thang đo thứ bậc bằng kiểm định Tau của...

   15 p cdsphue 26/09/2018 2 0

 • Bài giảng Tin học quản lý SPSS: Chương 1 - ThS. Cao Hoàng Huy

  Bài giảng Tin học quản lý SPSS: Chương 1 - ThS. Cao Hoàng Huy

  Mục tiêu của chương 1 nói về các loại dữ liệu cần thu thập, giúp cho bạn đọc biết phân biệt được các loại dữ liệu thông qua các thang đo lường cụ thể. Các thang đo thường được đo lường trong các bảng câu hỏi khảo sát như là: thang đo danh nghĩa (Nominal scale), thang đo thứ bậc (Ordinal Scale), thang đo khoảng cách (Interval scale), đang đo tỷ lệ...

   17 p cdsphue 26/09/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về xây dựng nhóm làm việc. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và tầm quan trọng của xây dựng nhóm làm việc; lựa chọn thành viên tham gia nhóm làm việc; xác định và phổ biến mục tiêu, xây dựng các nét đặc trƣng của nhóm làm việc; phân công công việc và thiết lập cơ chế...

   22 p cdsphue 26/09/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 trình bày khái luận nhóm làm việc và quản trị nhóm làm việc. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Khái luận về nhóm làm việc, khái luận về quản trị nhóm làm việc, nhà quản trị nhóm làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p cdsphue 26/09/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 bao gồm các nội dung liên quan đến lãnh đạo nhóm làm việc. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái luận về lãnh đạo nhóm làm việc, huấn luyện nhóm làm việc, tạo động lực cho nhóm làm việc, giải quyết xung đột nhóm làm việc.

   27 p cdsphue 26/09/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 đề cập đến vấn đề về giao tiếp trong nhóm làm việc. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và tầm quan trọng của giao tiếp trong nhóm làm việc, các hình thức và các yếu tố cấu thành giao tiếp trong nhóm làm việc, các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp trong nhóm làm việc, các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong nhóm...

   18 p cdsphue 26/09/2018 1 0

 • Bài giảng Tin học quản lý SPSS: Chương 3 - ThS. Cao Hoàng Huy

  Bài giảng Tin học quản lý SPSS: Chương 3 - ThS. Cao Hoàng Huy

  Sau khi học xong chương "Trình bày dữ liệu thống kê mô tả" này, học viên biết: Ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả, cách sử dụng chúng. Sử dụng thành thạo các công cụ dùng để thống kê mô tả.

   20 p cdsphue 26/09/2018 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số