• Hướng dẫn sử dụng Internet

  Hướng dẫn sử dụng Internet

  Mạng Internet ngày nay là một mạng toàn cầu , bao gồm hàng chục triệu người sử dụng , được hình thành từ cuối thập kỷ 60 từ một thí nghiệm của bộ quốc phòng Mỹ

   113 p cdsphue 17/01/2012 78 1

 • Thực hành Tin học đại cương

  Thực hành Tin học đại cương

  Toàn bộ lý thuyết của chương 3 (Hệ điều hành), chương 4 (Quản lý dữ liệu bằng Windows Explorer) và chương 5 (Sử dụng tiếng Việt trong Windows).

   68 p cdsphue 17/01/2012 43 1

 • Bài giảng Microsoft Excel

  Bài giảng Microsoft Excel

  Tài liệu tham khảo về microsoft excel

   16 p cdsphue 17/01/2012 85 1

 • GIÁO TRÌNH MS EXCEL

  GIÁO TRÌNH MS EXCEL

  Tài liệu tham khảo về MS EXCEL

   31 p cdsphue 17/01/2012 64 1

 • Hưỡng dẫn sử dụng Powerpoint 2003

  Hưỡng dẫn sử dụng Powerpoint 2003

  Tài liệu tham khảo hưỡng dẫn sử dụng Powerpoint 2003

   94 p cdsphue 17/01/2012 70 1

 • Bài tập thực hành tin học cơ bản

  Bài tập thực hành tin học cơ bản

  Tài liệu tham khảo các bài tập thực hành tin học cơ bản

   68 p cdsphue 17/01/2012 93 3

 • Giáo trình Microsoft Access 2000

  Giáo trình Microsoft Access 2000

  Giáo trình này là sự đúc kết kinh nghiệm của tác giả trong giảng dạy các khoá đào tạo về Access cũng như kinh nghiệm sử dụng Access làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu và công cụ phát triển phần mềm. Hầu hết nội dung trình bày trong giáo trình đều bám theo những bài tập thực hành cụ thể. Do vậy, sau khi đọc xong và thực hành theo trình tự cuốn sách...

   207 p cdsphue 17/01/2012 99 1

 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWERPOINT 2003

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWERPOINT 2003

  Một vài biểu tượng có thể không xuất hiện trên thanh công cụ, do đó để có thể xem tất cả các biểu tượng thì phải nhắp vào mũi tên bên phải của thanh công cụ, rồi chọn “Show buttons on two rows

   94 p cdsphue 17/01/2012 33 1

 • Giáo trình PowerPoint 2007

  Giáo trình PowerPoint 2007

  Tài liệu tham khảo về giáo trình PowerPoint 2007

   47 p cdsphue 17/01/2012 97 2

 • Giáo trình Microsoft Access

  Giáo trình Microsoft Access

  Giáo trình này là sự đúc kết kinh nghiệm của tác giả trong giảng dạy các khoá đào tạo về Access cũng như kinh nghiệm sử dụng Access làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu và công cụ phát triển phần mềm. Hầu hết nội dung trình bày trong giáo trình đều bám theo những bài tập thực hành cụ thể. Do vậy, sau khi đọc xong và thực hành theo trình tự cuốn sách...

   91 p cdsphue 17/01/2012 109 2

 • Microsoft PowerPoint 2003

  Microsoft PowerPoint 2003

  Với Microsoft PowerPoint bạn có thể tạo ra slide, lưu ý diễn gải, bản đại cương, thuyết trình tất cả đều trong 1 tập tin, Powerpoint cung cấp những công cụ mạnh để giúp từng bước tạo và tổ chức bài trình bày.

   103 p cdsphue 17/01/2012 64 1

 • Ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tế

  Ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tế

  Excel là gì? Excel là một phần mềm xử lí bản tính trong môi trường Windows. Nó dùng để tính toán các bài toán dựa trên công thức là các hàm tương ứng để học tốt nó bạn chỉ cần học công thức và các hàm , luôn có một cái đầu biết phân tích để xem bài nào dùng hàm nào cho thích hợp

   96 p cdsphue 17/01/2012 78 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số