• Lập trình C cho VXL Cơ bản

  Lập trình C cho VXL Cơ bản

  C là một ngôn ngữ khá mạnh và rất nhiều ngưòi dùng .Nếu nói số lệnh cơ bản của C thì không nhiều . Nhưng đối với lập trình cho vxl , chúng ta chi cần biết số lượng lệnh không nhiều . Đầu tiên bạn phải làm quen với Các kiểu toán tử ở C Các kiểu dữ liệu Cẩu trúc cơ bản của một chương trình Các cấu trúc điều khiển (chính các tập lệnh )...

   16 p cdsphue 17/01/2012 54 1

 • Vẽ mạch nguyên lí trong Protel 99 SE

  Vẽ mạch nguyên lí trong Protel 99 SE

  I.Vẽ mạch nguyên lí trong Protel 99 SE : 1.Giới thiệu một số menu của Protel 99 Hệ thống menu của Protel 99 gồm các menu sau : File, Edit, View, Place, Design, Tools, Simulate, PLD, Report, Windows, Help. Trong khi thiết kế mạch nguyên lí ta sẽ quan tâm đến các menu : File, Edit, View, Design, và menu Help. a)Menu file : gồm các mục sau New… : Tạo một bản vẽ mới trong bản thiết...

   42 p cdsphue 17/01/2012 75 1

 • Trình diễn báo cáo bằng PowerPoint

  Trình diễn báo cáo bằng PowerPoint

  Microsoft PowertPoint là một phần mềm trình diễn (presentation) chuyên nghiệp để soạn thỏa các loại báo cáo trong nhiều lĩnh vực : khoa học kỹ thuật , nghiên cứu kinh tế , giáo dục đào tạo ....với các hiệu ứng (effects) đa dạng như phim hoạt hình (animation), auto, video....mạnh mẽ

   94 p cdsphue 17/01/2012 30 1

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

  Phân tích tài chính là môn học được thiết kế dành riêng cho chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright .Môn học được thiết kế trên cơ sở kết hợp các môn học : Tài chính công ty , quản trị tài chính , thị trường tài chính và tài chính quốc tế

   17 p cdsphue 17/01/2012 144 1

 • Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

  Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

  4.1.1. Khái niệm Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gồm các quá trình: dự trữ - sản xuất - tiêu thụ. Trong quá trình đó doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí nhất định gồm nhiều yếu tố chi phí khác nhau, nhưng không ngoài chi phí lao động sống và lao động vật hoá bằng tiền mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình hoạt động kinh doanh trong một...

   46 p cdsphue 17/01/2012 61 1

 • Chương 3: Tài sản lưu động và vốn lưu động trong doanh nghiệp

  Chương 3: Tài sản lưu động và vốn lưu động trong doanh nghiệp

  3.1.1. Khái niệm, đặc điểm của tài sản lưu động trong doanh nghiệp a. Khái niệm: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, bộ phận chủ yếu của đối tượng lao động cấu thành nên thực thể của sản phẩm và một bộ phận khác sẽ hao phí mất đi cùng với quá trình kinh doanh. Do các đối tượng lao động trực tiếp tham gia cấu tạo nên thực thể sản phẩm...

   21 p cdsphue 17/01/2012 27 1

 • Chương 2: Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp

  Chương 2: Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp

  2.1.1 Khái niệm, đặc điểm của tài sản cố định trong doanh nghiệp a. Khái niệm: Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, gồm cả những tài sản cố định có hình thái vật chất (nhà cửa, máy móc thiết bị, vật kiến trúc...) và những tài sản...

   25 p cdsphue 17/01/2012 25 1

 • Chương 1: Bản chât và chức năng của tài chính doanh nghiệp

  Chương 1: Bản chât và chức năng của tài chính doanh nghiệp

  1.1. HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1.1 Tài chính Nhà nước: - Ngân sách Nhà nước (ngân sách trung ương và địa phương) - Tín dụng Nhà nước (Nhà nước là người đi vay) 1.1.2. Tài chính doanh nghiệp: - Tài chính của các đơn vị, các tổ chức hoạt động kinh doanh và cung ứng dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế. Tài chính doanh nghiệp...

   11 p cdsphue 17/01/2012 65 1

 • ChươngII: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA DOANH

  ChươngII: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA DOANH

  Chỉ tiêu biểu thị khối lượng sản xuất. Để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất về mặt khối lượng, người ta sử dụng chỉ tiêu giá trị sản xuất. Khái niệm:Giá trị sản xuất là chỉ tiêu biểu thị toàn bộ giá trị của sản phẩm do hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tạo ra trong thời gian nhất định (Gs). Bao gồm 5 yếu tố: -...

   15 p cdsphue 17/01/2012 55 1

 • NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP

  NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP

  Tài liệu tham khảo về tín dụng doanh nghiệp

   125 p cdsphue 17/01/2012 89 1

 • Giáo trình kế toán Ngân Hàng (chương 7)

  Giáo trình kế toán Ngân Hàng (chương 7)

  Trang bị những kiến thức về các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng và theo dõi quá trình thanh toán này trong ngân hàng, mối liên hệ giữa các ngân hàng thông qua hoạt động thanh toán vốn giữa các ngân hàng.

   32 p cdsphue 17/01/2012 23 1

 • Giáo trình Kế toán Ngân hàng (chương 6)

  Giáo trình Kế toán Ngân hàng (chương 6)

  Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác kế toán tiền gửi, tiềt gửi tiết kiệm của các cá nhân đơn vị, tiền đi vay của các tổ chức tín dụng khác và tiền vay ngân hàng nhà nước, cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin về nghiệp vụ huy động vốn trong các ngân hàng từ chi tiết đến tổng hợp.

   12 p cdsphue 17/01/2012 36 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số