• Công nghệ mới trong ngành Thông tin - Thư viện

  Công nghệ mới trong ngành Thông tin - Thư viện

  Bài viết trình bày công nghệ mới ngành Thông tin - Thư viện; tư duy công nghệ mới; gói thông tin; thông tin số; dông nghệ đóng gói thông tin; công nghệ chuyển gói thông tin; siêu dữ liệu; tạo lập và gặt hái siêu dữ liệu; phần mềm nguồn mở.

   5 p cdsphue 26/09/2019 7 0

 • Bước ngoặt trong sự nghiệp đào tạo ngành Thư viện - Thông tin Việt Nam

  Bước ngoặt trong sự nghiệp đào tạo ngành Thư viện - Thông tin Việt Nam

  Bài viết giới thiệu về ngành Thư viện - Thông tin và những bước ngoặt trong sự nghiệp đào tạo củng như những đòi hỏi và yêu cầu trong quá trình đào tạo. Mơi các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc chi tiết nội dung bài viết.

   8 p cdsphue 26/09/2019 11 0

 • Cần thiết phải có một bộ tiêu đề đề mục Tiếng Việt trong ngành Thông tin Thư viện Việt Nam

  Cần thiết phải có một bộ tiêu đề đề mục Tiếng Việt trong ngành Thông tin Thư viện Việt Nam

  Bài viết với nội dung: để kiểm soát thư tịch và cung cấp thông tin về các tài liệu mà một Thư viện hay liên hợp Tthư viện có cho người sử dụng, người ta phải biên mục các tài liệu đó. Biên mục tài liệu là một công đoạn trong ngành Thông tin - Thư viện nhằm ghi trên một phiếu mục lục thủ công hay trên một biểu ghi thư tịch trực tuyến các...

   9 p cdsphue 26/09/2019 7 0

 • Vai trò của Thư viện trường học trong đổi mới Giáo dục

  Vai trò của Thư viện trường học trong đổi mới Giáo dục

  Bài viết gồm các nội dung: sự tiến triển về vai trò của Thư viện trường học trên thế giới; vai trò, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Thư viện trường học; vấn đề đặt ra để giải quyết khó khăn, trở ngại cho người cán bộ Thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nghiên cứu chi tiết nội dung.

   8 p cdsphue 26/09/2019 8 0

 • Thực trạng về nhu cầu thông tin và công tác đảm bảo thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

  Thực trạng về nhu cầu thông tin và công tác đảm bảo thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

  Bài viết trình bày nghiên cứu về nhu cầu thông tin và hoạt động thông tin, thư viện tại Trung tâm Thông tin Thư viện, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Áp dụng phương pháp nghiên cứu điều tra khảo sát, kết quả nghiên cứu đã phân tích, đánh giá thực trạng về nhu cầu sử dụng thông tin của các đối tượng tại trường Đại học Công nghiệp Hà...

   6 p cdsphue 26/09/2019 8 0

 • Một số giá trị lịch sử, Phật giáo và văn hóa của mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà tỉnh Bắc Giang

  Một số giá trị lịch sử, Phật giáo và văn hóa của mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà tỉnh Bắc Giang

  Khảo sát Phật giáo Bắc Giang qua các dấu tích vật chất, các truyền thuyết dân gian ở các địa phương và căn cứ trên các bộ chính sử, Phật sử như Việt sử lược, Đại Nam nhất thống chí, Thiền uyển tập anh. Bài viết này trình bày một số giá trị lịch sử, giá trị Phật giáo và giá trị văn hóa cơ bản của mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ...

   9 p cdsphue 26/09/2019 8 0

 • Vấn đề thờ cúng tổ tiên của tín đồ Công giáo người Việt

  Vấn đề thờ cúng tổ tiên của tín đồ Công giáo người Việt

  Bài viết dựa trên những tư liệu lịch sử kết hợp với tư liệu điền dã dân tộc học qua nghiên cứu trường hợp giáo xứ Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để trình bày những thăng trầm trong việc thờ cúng tổ tiên của tín đồ Công giáo người Việt. Sau những cuộc tranh cãi về vấn đề “nghi lễ Phương Đông”, Giáo hội Công...

   30 p cdsphue 26/09/2019 8 0

 • Thờ cúng tổ nghề

  Thờ cúng tổ nghề

  Tuy chỉ chiếm số lượng khiêm tốn (khoảng 5%) nhưng những di tích thờ cúng tổ nghề và các hoạt động thờ cúng tổ nghề ở quận Hoàn Kiếm lại chính là phần “linh hồn” của đời sống tôn giáo ở khu vực 36 phố phường trong suốt tiến trình lịch sử, đánh dấu sự có mặt của các ngành nghề thủ công truyền thống và những tập tục văn hóa...

   18 p cdsphue 26/09/2019 10 0

 • Dấu ấn văn hóa Ấn Độ trong lễ hội Ok Om Bok của người Khmer Nam Bộ

  Dấu ấn văn hóa Ấn Độ trong lễ hội Ok Om Bok của người Khmer Nam Bộ

  Trên cơ sở lý thuyết về biểu tượng luận (symbolism) và văn hóa so sánh (comparative culture theory), bài viết này tập trung phân tích nét tương đồng và khác biệt giữa lễ hội Ok Om Bok với các lễ hội của Ấn Độ. Từ đó, nhận diện dấu ấn văn hóa Ấn Độ trong lễ hội cúng trăng của người Khmer với lớp văn hóa chịu ảnh hưởng Hindu giáo và Phật...

   15 p cdsphue 26/09/2019 6 0

 • Vài đặc điểm thờ Thiên Hậu của người Việt vùng Tây Nam Bộ

  Vài đặc điểm thờ Thiên Hậu của người Việt vùng Tây Nam Bộ

  Tục thờ Bà Thiên Hậu của người Hoa được người Việt ở Tây Nam Bộ tiếp nhận trong quá trình cùng sinh sống ở vùng đất này. Như một hệ quả tất yếu, một bộ phận người Việt đã xây cất miếu Thiên Hậu và tổ chức sinh hoạt tôn giáo của riêng mình. Bài viết này khái quát một số đặc điểm miếu thờ Thiên Hậu của người Việt ở Tây Nam Bộ.

   10 p cdsphue 26/09/2019 9 0

 • Tục thờ Thiên Hậu ở làng Minh Hương và quá trình tiếp biến văn hóa

  Tục thờ Thiên Hậu ở làng Minh Hương và quá trình tiếp biến văn hóa

  Người Hoa di cư tới Việt Nam nói chung, tới Huế nói riêng đã từ lâu và chung sống với các tộc người sở tại. Quá trình chung sống đó cũng là quá trình văn hóa Hoa tiếp xúc với các nền văn hóa sở tại, dần dần đã có những biến đổi nhất định. Nhóm cựu thần nhà Minh ở Huế phần đông nhập quốc tịch Việt Nam, lấy vợ Việt, theo phong tục, tập...

   20 p cdsphue 26/09/2019 9 0

 • Vai trò của rừng tâm linh trong đời sống của các tộc người thiểu số ở miền núi Trung Bộ Việt Nam

  Vai trò của rừng tâm linh trong đời sống của các tộc người thiểu số ở miền núi Trung Bộ Việt Nam

  Ở các cộng đồng tộc người thiểu số (TNTS) vùng miền núi Trung Bộ, rừng hoàn toàn không chỉ là vật chất, tài nguyên và môi trường theo nghĩa hẹp, mà còn là văn hóa tâm linh. Rừng tâm linh là một loại hình tồn tại từ lâu đời trong ý thức và đời sống các TNTS, dựa trên các quan niệm về vũ trụ, về vạn vật hữu linh, phản ánh qua hình thức rừng...

   16 p cdsphue 26/09/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số