• Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 5: Quyết định về giá

  Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 5: Quyết định về giá

  Ở chương này, nội dung được soạn thảo tập trung vào những nét đặc trưng của chính sách giá áp dụng cho khách hàng tổ chức với những nội dung cơ bản liên quan tới (1) Vai trò của giá và sự khác biệt của giá giữa thị trường khách hàng tổ chức và thị trường người tiêu dùng; (2) những yếu tố ảnh hưởng tới quyết định giá bán cho khách hàng...

   11 p cdsphue 25/06/2019 6 0

 • Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 6: Quyết định kênh phân phối

  Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 6: Quyết định kênh phân phối

  Chương 6: Quyết định kênh phân phối thuộc bộ bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức" sẽ trình bày những chính sách và quyết định marketing liên quan đến kênh phân phối trên thị trường B2B. Và nội dung chương được chia thành 4 phần trình bày về: Khái quát về kênh phân phối, Xây dựng và quản lý kênh, phân phối sản phẩm vật chất. Mời các bạn...

   8 p cdsphue 25/06/2019 9 0

 • Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 1: Tổng quan về marketing tới khách hàng tổ chức

  Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 1: Tổng quan về marketing tới khách hàng tổ chức

  Nội dung bài giảng gồm 4 phần: Tổng quan về hoạt động marketing tới khách hàng tổ chức, sự phân loại sản phẩm và dịch vụ trong marketing tới khách hàng tổ chức, quản trị marketing tới khách hàng tổ chức, và cơ hội và xu hướng phát triển của marketing khách hàng tổ chức. Sau khi hoàn thành xong nội dung chương 1, các bạn sinh viên sẽ hiểu được bản...

   8 p cdsphue 25/06/2019 7 0

 • Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 7: Quyết định truyền thông marketing

  Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 7: Quyết định truyền thông marketing

  Một chiến lược truyền thông tích hợp hướng tới thị trường khách hàng tổ chức là như thế nào? Đồng thời, vai trò của bán hàng cá nhân sẽ được thể hiện như thế nào trên thị trường này? Chương 7 sẽ giúp trả lời câu hỏi trên. Và chương 7 có nội dung được chia thành 2 chủ đề sau: Khái quát về truyền thông marketing tới khách hàng tổ chức...

   33 p cdsphue 25/06/2019 8 0

 • Bài giảng Tăng trưởng và giảm nghèo - Châu Văn Thành

  Bài giảng Tăng trưởng và giảm nghèo - Châu Văn Thành

  Hiện nay vấn đề giảm nghèo đang là một trong những mục tiêu chính của chính sách phát triển. Xuất phát từ thực tế đó mà "Bài giảng Tăng trưởng và giảm nghèo" đã được biên soạn để phần nào nghiên cứu và giải quyết vấn đề trên.

   37 p cdsphue 25/06/2019 7 0

 • Bài giảng Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập - Châu Văn Thành

  Bài giảng Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập - Châu Văn Thành

  Bài giảng Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập - Châu Văn Thành tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về mối quan hệ tăng trưởng và nghèo phụ thuộc xu hướng bất bình đẳng, bất bình đẳng là gì, đo lường bất bình đẳng như thế nào,...

   36 p cdsphue 25/06/2019 7 0

 • Bài giảng Thoát nghèo - Châu Văn Thành

  Bài giảng Thoát nghèo - Châu Văn Thành

  Nghèo và vấn đề khi đo lường, nghèo tĩnh và nghèo động, nghiên cứu thực nghiệm, giải pháp thoát nghèo là những nội dung chính mà "Bài giảng Thoát nghèo" hướng đến trình bày. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   36 p cdsphue 25/06/2019 8 0

 • Tổng quan về khoa học dữ liệu

  Tổng quan về khoa học dữ liệu

  Khoa học dữ liệu là một lĩnh vực nghiên cứu mới xuất hiện thời gian gần đây. Cùng với sự phát triển không ngừng của các kho dữ liệu lớn trên khắp thế giới, ngành rút trích và phân tích dữ liệu đang trở nên ngày càng quan trọng hơn. Thông tin và tri thức có được từ dữ liệu lớn đang giúp ích cho rất nhiều công ty và tổ chức trên thế giới....

   8 p cdsphue 25/06/2019 8 0

 • Đề xuất chính sách áp dụng chuẩn phân loại thập phân Dewey (DDC) 23 trong xử lý thông tin khoa học và công nghệ tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam

  Đề xuất chính sách áp dụng chuẩn phân loại thập phân Dewey (DDC) 23 trong xử lý thông tin khoa học và công nghệ tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam

  Bài viết đánh giá thực trạng về chính sách áp dụng bảng phân loại DDC 14 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018. Mô tả chi tiết ưu, nhược điểm và sự cần thiết phải chuyển đổi bảng phân loại này.

   5 p cdsphue 25/06/2019 7 0

 • Xây dựng nguồn học liệu phục vụ đào tạo tại trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Khoa học Huế

  Xây dựng nguồn học liệu phục vụ đào tạo tại trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Khoa học Huế

  Đổi mới phương thức đào tạo đại học từ niên chế sang tín chỉ là mô hình đào tạo mang lại nhiều lợi ích cho người học. Mô hình đào tạo này đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các trường đại học tại Việt Nam hiện nay. Để mô hình này áp dụng thành công cần rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng...

   6 p cdsphue 25/06/2019 7 0

 • Liên kết các thư viện đại học trong triển khai hoạt động dịch vụ thư viện số

  Liên kết các thư viện đại học trong triển khai hoạt động dịch vụ thư viện số

  Bài viết trình bày một số nhận định về thư viện số, tài nguyên số và liên thông, liên kết giữa các thư viện. Nêu và đánh giá thực trạng hoạt động, nguồn lực thông tin và xu hướng liên kết, chia sẻ nguồn tài nguyên số của một số Thư viện, Trung tâm thông tin – thư viện các trường đại học. Đưa ra các giải pháp cụ thể về phương thức...

   13 p cdsphue 25/06/2019 6 0

 • Chính sách kết nối mạng thư viện toàn cầu (OCLC) nhằm chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu thư mục thông tin khoa học và công nghệ tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam

  Chính sách kết nối mạng thư viện toàn cầu (OCLC) nhằm chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu thư mục thông tin khoa học và công nghệ tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam

  Bài viết đánh giá thực trạng về chính sách kết nối mạng thư viện toàn cầu OCLC nhằm chuẩn hóa hệ thống CSDL thư mục tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn 2015-2018. Mô tả chi tiết Quy trình trích xuất dữ liệu OCLC qua phần mềm OCLC Connexion. Đề xuất một số chính sách phát triển Thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

   6 p cdsphue 25/06/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số